[TAIKO GROUP] TOKYO DAGEKI DAN / YAMATO / GOCOO / KO-SUI / IZUMI / IMAFUKU Yu&IWAMI-NO-KAZE / KODO etc.
     
[TAIKO UNIT]   KOTARO / ICHI-JIN-FU / AUN etc.
     
[TAIKO] (Japanese Drum)   TOMIDA Kazuaki / HAYASHIDA Hiroyuki / HIDANO Shuichi / SATO Kensaku / KUMAGAI Nobuhiro / TAKADA Jun / HASHIMOTO Mitsuhiro / JISHOYA Ichiro / KONDO Katsuji / IMAFUKU Yu / ARAGAKI Chisato & Ayano(Zanpa) / FUJI Keisai / Leonard ETO / KANEKO Ryutaro(KODO) / SAITO Eiichi(KODO) / MOTOFUJI Koji(Da.K.T) / NAITO Tetsuro / NISHINO Takahito / MURAKAMI Isao / ASANO Machiko / ICHI-TARO etc.
     
[SHAKUHACHI] (Bamboo Flute)   DOI Keisuke / SHIBATA Ozan & Bamboo Symphonia / SHICHIKU Yoshiyuki / KOBAYASHI Jun
     
[SHINOBUE] (Bamboo Flute)   MURAYAMA Jiro& LEBUN KAMUY
     
[NO-KAN] (Bamboo Flute)   ISSO Yukihiro
     
[SHAMISEN] (Japanese Guitar)   KINOSHITA Shinichi / ONUMA Kazuo / IWAMA Tetsuya / OYAMA Yutaka / OYAMA Mitsumasa
     
[KOTO] (Japanese Harp)   NOGUCHI Etsuko / TOITA Shoko / YOSHIDA Miho / MARUTA Miki
     
[OTHERS]   KIM DUK-SOO&SamulNori / Kang Myungsoo&SamulNori Myo-jin / Youssou Nidaye Rose(African Drum) / Andy BEVAN(Didjeridoo&S.Sax) / TANIKAWA Kensaku(Composer) etc.
     
page top ^