Tokyo Dageki Dan
Profile
Member
Article
Photo GALLERY
top
Member
MURAYAMA Jiro
(Shinobue=Bamboo flute)

PhotoF
TAGAWA Tomofumi
(Taiko=Japanese Drum)

PhotoF
KATO Takuya
(Taiko)
PhotoF
SEKINE Makoto
(Taiko)

PhotoF
YOKOYAMA Ryosuke
(Taiko)
TSUYUKI Kazuhiro
(Taiko)
HASEGAWA Toru
(Taiko)

MORITA Mitsunori
(Taiko)
Photo by MORICHIKA MakotoiMURAYAMA/TAGAWA/KATOj
FUJITA Masato (YOKOYAMA/ TSUYUKI)
page top ^